Pelaburan langsung asing

Pelaburan langsung asing (FDI), pelaburan dalam syarikat yang bermastautin di negara selain daripada pelaburan langsung asing. Hubungan jangka panjang dianggap sebagai ciri penting FDI. Oleh itu, pelaburan dibuat untuk memperoleh minat dan kawalan entiti ekonomi yang berkekalan, dengan pengaruh tersirat terhadap pengurusan perusahaan. Beberapa tahap pemilikan ekuiti biasanya dianggap berkaitan dengan suara yang berkesan. Bentuk asas FDI adalah pelaburan yang dibuat untuk mengembangkan kilang pengeluaran atau pembuatan dari bawah ke atas ("pelaburan ladang hijau"), penggabungan dan pengambilalihan, dan usaha sama. Tiga komponen FDI biasanya dikenal pasti: modal ekuiti, pendapatan pelaburan semula, dan pinjaman antara syarikat. Selain memiliki kepentingan ekuiti dalam perusahaan, pelabur asing dapat memperoleh pengaruh besar dalam banyak cara lain.Itu termasuk subkontrak, kontrak pengurusan, francais, penyewaan, pelesenan, dan perkongsian pengeluaran.

FDI dianggap sebagai petunjuk penting dan pendorong kepada apa yang disebut globalisasi ekonomi. Ini bukan fenomena baru, walaupun kepentingannya telah meningkat sejak separuh kedua 1980-an. Pertumbuhan FDI tidak boleh dikaitkan dengan perubahan teknologi sahaja; ia telah difasilitasi oleh pelbagai pelaku politik, termasuk pemerintah nasional dan organisasi antarabangsa. Motivasi asas untuk melabur modal di luar negara adalah pencarian pasaran, kecekapan, atau pengetahuan. Pelabur terutamanya tertarik dengan asas ekonomi yang kuat di negara tuan rumah.

Taburan geografi FDI sangat tidak rata. Sebilangan besarnya ditukar antara negara-negara kaya. Hanya sebahagian kecil yang masuk ke negara perindustrian yang baru. FDI terus beredar di antara tiga blok utama "Triad" (Eropah, Amerika, Asia Tenggara), menyebabkan sebahagian besar penduduk dunia tidak termasuk.

Aliran masuk FDI dianggap sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang penting. Sebagai contoh, ini telah disajikan sebagai "Rencana Marshall untuk Eropah timur" dalam transformasi pasca-komunis. FDI berpotensi memberi kesan positif dan negatif terhadap ekonomi negara tuan rumah. Kesan ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tahap pengembangan ekonomi tuan rumah, jenis pelaburan, dan kedudukan laman pelaburan tertentu dalam strategi perniagaan pelabur.

Negeri semakin memasuki persaingan untuk menarik atau menyimpan modal mudah alih di kawasan ini. Oleh itu, tujuan untuk menarik pelaburan (atau ancaman pemergiannya) membentuk polisi dan peraturan yang berbeza, termasuk yang sosial. Dalam hal ini, keutamaan yang diberikan oleh pembuat dasar kepada modal mudah alih sangat penting. Secara ketara, daya saing kos sering dianggap menarik FDI, yang menyebabkan deregulasi dan liberalisasi. Anggapan ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan pilihan lokasi sebenar pelabur.