Iltizam

Iltizām , di Empayar Uthmaniyyah, sistem percukaian dilakukan dengan mengusahakan hasil masyarakat. Negeri melelong hak cukai kepada penawar tertinggi ( mültazim, jamak mültezim atau mültazims ), yang kemudian mengumpulkan cukai negeri dan membuat pembayaran secara ansuran tetap, menyimpan sebahagian dari hasil cukai untuk kegunaannya sendiri. Sistem iltizām meliputi pertanian pajak tanah, pertanian pajak bandar, pengeluaran barang tertentu (seperti anggur, garam, atau senna), dan penyediaan perkhidmatan tertentu. Ia bermula pada masa pemerintahan Sultan Mehmed II (1444–46, 1451–81) dan secara rasmi dihapuskan pada tahun 1856. Berbagai bentuk iltizām,namun, berlanjutan hingga akhir kerajaan pada awal abad ke-20, ketika sistem ini digantikan dengan kaedah percukaian yang diawasi oleh pegawai awam.