Kurma

Kurma , (Sanskrit: "Kura-kura") salah satu daripada 10 avatar (penjelmaan) dewa Hindu Wisnu. Dalam penjelmaan ini, Wisnu dikaitkan dengan mitos mengenai pengerukan lautan susu. Para dewa dan para asura (syaitan, atau titan) bekerjasama dalam usaha untuk mendapatkan amrita , ramuan keabadian. Ular besar Vasuki menawarkan dirinya sebagai tali, dan Gunung Mandara robek untuk digunakan sebagai tongkat pemukul. Diperlukan landasan yang kuat untuk mengukuhkan gunung, jadi Wisnu mengambil bentuk kura-kura dan menopang tongkat di punggungnya. Referensi sebelumnya untuk penjelmaan ilahi sebagai kura-kura mengidentifikasi binatang itu dengan Prajapati (dewa Brahma), yang mengambil bentuk itu untuk menciptakan keturunan.

Avatar Kurma Wisnu biasanya diwakili dalam lukisan dan patung dalam bentuk manusia-haiwan campuran. Bahagian separuh manusia, yang merupakan bahagian atas, digambarkan memakai perhiasan yang sama dan memegang senjata yang sama seperti pada gambar Wisnu yang biasa. Kurma juga dilambangkan secara zumor, sebagai kura-kura.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Matt Stefon, Penolong Editor.