Kaedah Mill

Kaedah Mill , Lima kaedah penaakulan eksperimen yang dibezakan oleh John Stuart Mill dalam Sistem Logiknya(1843). Katakan seseorang berminat untuk menentukan faktor apa yang berperanan untuk menyebabkan kesan tertentu, E, dalam keadaan tertentu. Kaedah perjanjian memberitahu kita untuk mencari faktor yang ada pada semua keadaan ketika E berlaku. Kaedah perbezaan memberitahu kita untuk mencari beberapa faktor yang ada pada suatu ketika E berlaku dan tidak hadir pada keadaan yang serupa jika tidak. Kaedah persetujuan dan perbezaan gabungan menggabungkan dua kaedah sebelumnya. Kaedah residu berlaku apabila bahagian E dapat dijelaskan dengan merujuk kepada faktor yang diketahui, dan memberitahu kita untuk mengaitkan "residu" dengan keadaan yang tersisa di mana E berlaku. Kaedah variasi bersama digunakan apabila E dapat hadir dalam pelbagai darjah; jika kita mengenal pasti faktor F, seperti suhu,yang variasinya berkorelasi positif atau negatif dengan variasi dalam E, misalnya, ukuran, maka kita dapat menyimpulkan bahawa F terhubung secara kausa dengan E.

Artikel ini terakhir disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.