Persidangan Wanita Seluruh India

All India Women's Conference (AIWC) , organisasi yang didedikasikan untuk meningkatkan pendidikan wanita dan kesejahteraan sosial di India. All India Women's Conference (AIWC) adalah salah satu organisasi wanita tertua di negara ini. Beberapa ratus cawangan AIWC tempatan terletak di seluruh India, dengan ribuan anggota terlibat dalam pelbagai isu, termasuk pendidikan, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Idea untuk AIWC muncul pada tahun 1926, atas cadangan teosofis dan feminis kelahiran Margaret Cousins. Hampir satu dekad sebelumnya, pada tahun 1917, Sepupu telah membantu menubuhkan Persatuan Wanita India di Madras (sekarang Chennai), salah satu kumpulan feminis pertama di India. Beberapa persatuan seperti itu kemudiannya ditubuhkan di India. Pada tahun 1926, yang prihatin dengan isu-isu dalam pendidikan wanita di India, Sepupu mengemukakan permintaan kepada anggota persatuan wanita di seluruh negara, menyeru mereka untuk bertemu dan menguraikan pemikiran mereka mengenai reformasi pendidikan dan memilih perwakilan untuk menghadiri persidangan khas di Poona.

Pada Januari 1927, para perwakilan dari pertemuan-pertemuan wilayah berkumpul di Poona pada pertemuan resmi pertama AIWC. Persidangan awal dan penyertaan wanita dari pelbagai komuniti dan latar belakang menandakan bab penting dalam perkembangan gerakan wanita di India. Pada persidangan pertama, sejumlah resolusi diambil, termasuk yang bertujuan untuk memperkaya kandungan pendidikan dasar, latihan vokasional, dan program tingkat perguruan tinggi.

AIWC kemudiannya memperluas skop kerjanya untuk memasukkan agenda reformasi sosial. Anggota organisasi terlibat secara aktif dalam advokasi perundangan yang bertujuan untuk menamatkan amalan perkahwinan anak dan menjamin hak wanita untuk bercerai dan mewarisi. Kumpulan ini juga mengambil bahagian dalam usaha memperbaiki keadaan kerja wanita dan mendapatkan hak wanita untuk memilih. Beberapa anggota AIWC mengambil bahagian dalam penggubalan perlembagaan berikutan kemerdekaan India, dan banyak presiden masa lalu organisasi itu terus memegang jawatan politik yang penting. Kumpulan ini juga mengambil bahagian dalam beberapa persidangan antarabangsa dan berperanan sebagai perunding kepada beberapa agensi antarabangsa mengenai masalah ekonomi dan sosial yang mempengaruhi wanita.

Pada awal abad ke-21, AIWC terlibat dalam berbagai kegiatan dan projek yang bertujuan untuk meningkatkan peluang pendidikan dan meningkatkan penyertaan tenaga kerja wanita. Kumpulan ini menggunakan berbagai strategi, termasuk kampanye kesadaran masyarakat, pertemuan protes, pelatihan kepemimpinan, dan advokasi perundangan. Para anggota mengerjakan berbagai masalah, mulai dari kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pekerja wanita, dan perdagangan wanita dan anak-anak hingga bantuan bencana dan pengembangan program tenaga dan kredit mikro luar bandar. AIWC juga memulai beberapa projek yang bertujuan melatih dan mempekerjakan wanita dalam bidang yang luas, termasuk komputer dan tenunan tekstil.