Bahasa Akan

Bahasa Akan , kumpulan dialek kumpulan Nyo dalam cabang Kwa dari keluarga bahasa Niger-Congo. Anggota utamanya ialah Asante (Ashanti), Fante (Fanti), Brong (Abron), dan Akuapem. Kumpulan Akan terletak terutamanya di selatan Ghana, walaupun banyak penutur bahasa Brong tinggal di Pantai Gading timur. Secara keseluruhan, penutur dialek dan bahasa Akan berjumlah lebih daripada tujuh juta. Bentuk tulisan Asante dan Akuapem (keduanya sebelumnya dianggap Twi), dan juga Fante, dikembangkan pada abad ke-19.

Istilah Akan kadang-kadang digunakan secara tidak tepat untuk merujuk kepada bahasa Kwa lain yang berkaitan yang terletak di sebelah barat Sungai Volta, termasuk Anyi, Baule, dan Nzema. Walaupun orang-orang ini mempunyai ciri-ciri budaya, mereka tidak membentuk satu kelompok bahasa atau dialek. Istilah Akan semakin banyak digunakan oleh ahli bahasa dan badan rasmi - seperti pemerintah Ghana - untuk merujuk kepada kelompok dialek yang dijelaskan di atas. Akan (dialek Asante) berfungsi sebagai bahasa perdagangan di banyak bahagian Ghana, dan beberapa juta orang menggunakannya sebagai bahasa kedua.