Fiksyen undang-undang

Fiksyen undang-undang , peraturan yang menganggap benar sesuatu yang jelas palsu. Fiksyen sering digunakan untuk membahas peruntukan konstitusi dan kod undang-undang yang para pembuat undang-undang ragu-ragu untuk mengubah atau membebani batasan tertentu. Oleh itu, apabila badan perundangan tidak memiliki kekuatan hukum untuk duduk di luar tengah malam tertentu tetapi masih memiliki lima jam lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, lebih mudah untuk mengembalikan jam rasmi dari semasa ke semasa daripada mengubah undang-undang atau perlembagaan.

Di Rom kuno, di mana setiap keluarga memerlukan pewaris lelaki, kekurangannya dapat diatasi melalui fiksyen adopsi. Di England, ketika mahkamah yang menangani kes-kes sipil penuh, Mahkamah Ratu (atau Raja) Bench, sebuah mahkamah jenayah, dapat mengambil sebagian beban dengan berpura-pura bahawa terdakwa dalam tuntutan sipil sederhana telah ditangkap dan berada dalam tahanan.

Hampir semua fiksyen undang-undang dapat dinyatakan dari segi fakta. Oleh itu, fiksyen bahawa sebuah syarikat adalah, untuk banyak tujuan, seseorang yang terpisah dari anggotanya sama dengan mengatakan bahawa, untuk tujuan tersebut, undang-undang berkenaan dengan kumpulan itu sebagai satu unit, mengabaikan buat masa ini setiap anggota kumpulan itu.