Qiyas

Qiyas , qiyās Arab , dalam hukum Islam, penaakulan analog seperti yang diterapkan pada pemotongan prinsip-prinsip yuridis dari Al-Qur'an dan Sunnah (praktik normatif masyarakat). Dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmāʿ (kesepakatan ilmiah), ia merupakan empat sumber perundangan Islam ( uṣūl al-fiqh ).

Keperluan untuk qiyas berkembang segera setelah kematian Muhammad, ketika negara Islam yang berkembang berkembang bersentuhan dengan masyarakat dan situasi di luar ruang lingkup Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam beberapa kes, ijmāʿ mengesahkan penyelesaian atau menyelesaikan masalah. Namun, sangat sering digunakan qiyas untuk menyimpulkan kepercayaan dan amalan baru berdasarkan analogi dengan amalan dan kepercayaan masa lalu.

Para sarjana Muslim menganggap qias sebagai varian tertentu dari konsep umum ijtihād, yang merupakan tafsiran dan pemikiran yang asli. Hal ini juga berkaitan dengan pemikiran, pemikiran dan pendapat pribadi, pendahulu qiyas yang dikritik oleh pihak berkuasa tradisional sebagai terlalu sewenang-wenang.