Bersekedudukan

Bersekutu , dalam politik, keadaan di mana seorang ketua negara berkhidmat dengan majoriti parlimen antagonis. Dalam sistem semi-kediaman seperti di Perancis, hidup bersama memerlukan bahawa jawatan presiden dan perdana menteri dipegang oleh anggota parti politik yang bersaing. Walaupun bersekedudukan dapat menyebabkan krisis politik, ia juga dapat membantu merapatkan jurang ideologi. Sebagai contoh, kepresidenan Jacques Chirac di Perancis ditandai dengan masa tinggal bersama (1997–2002) yang mendorong konsensus mengenai sejumlah isu, seperti kebijakan Eropah dan urusan luar negeri.

André Munro