Sekolah Ḥanbalī

Mazhab balanbalī , dalam Islam, merupakan salah satu dari empat mazhab agama Sunni, yang terkenal terutamanya kerana peranannya dalam pengkodifikasian doktrin teologi awal. Berdasarkan ajaran Ahmad bin Hanbal (780-855), pandangan mazhab Hanbali ( mazhab ) menekankan kuasa Hadis (tradisi mengenai kehidupan dan ucapan-ucapan Nabi Muhammad) dan set duluan oleh generasi awal umat Islam. Itu sangat mencurigakan penalaran spekulatif ( raʾy ) dan analogi ( qiyās)) dan menolak penggunaannya untuk menolak hadis atau melanggar preseden awal. Di antara abad ke-11 dan ke-13, īanbalī Iraq mengalami masa perkembangan intelektual dan keunggulan sosial, dengan jumlah ahli falsafah dan ahli khalifah. Sebaliknya, orang-orang Levantine Ḥanbalīs, yang sekolahnya yang tenang di Damsyik menjadi terkenal setelah pencerobohan Mongol pada abad ke-13, mempertahankan norma teologis tradisionalis. Cendekiawan Ḥanbalī Syria, Ibn Taymiyyah (1263–1328) mensintesis dua pendekatan tersebut, yang mengilhami gerakan Wahabi Arab abad ke-18 di Arab tengah dan juga gerakan Salafiyyah modernis Syria dan Mesir abad ke-19 dan ke-20. Bermula pada abad ke-20 sekolah balanbalī disebarkan secara meluas melalui Arab Saudi, di mana ia merupakan sekolah undang-undang rasmi.