Penerimaan

Penerimaan , instrumen kredit jangka pendek yang terdiri daripada pesanan bertulis yang menghendaki pembeli membayar jumlah yang ditentukan pada tarikh tertentu kepada penjual, yang ditandatangani oleh pembeli sebagai petunjuk niatnya untuk memenuhi kewajibannya. Penerimaan digunakan untuk membiayai operasi eksport dan import dan dalam beberapa transaksi domestik yang melibatkan komoditi pokok.

Seorang pengeksport barang, misalnya, dapat mengirimkan pesanan sedemikian untuk membayar kepada pembeli, yang menandatanganinya untuk menunjukkan penerimaannya terhadap kewajiban tersebut dan mengembalikannya kepada pengeksport. Pengeksport kemudian dapat memperoleh pembayarannya dengan segera dengan menjual bil (atau penerimaan) ke banknya dengan potongan harga. Pembeli telah memperoleh masa (hingga tarikh matang bil) untuk membuang barang dan mendapatkan dana untuk memenuhi kewajibannya.

Ini dikenali sebagai urus niaga likuidasi diri, dan ciri ini telah memberikan penerimaan kredit yang baik (dengan penggunaan meluas) di banyak negara. Oleh itu, pasaran penerimaan memberi para pelabur cara menggunakan lebihan dana sementara untuk jangka masa pendek dengan risiko minimum.

Sekiranya pertukaran wang diterima oleh pembeli barang, ia dikenali sebagai penerimaan perdagangan. Sekiranya rang undang-undang tersebut ditolak dan diterima oleh bank (biasanya dilakukan apabila pembeli bukan syarikat yang terkenal), ia disebut penerimaan pegawai bank.