Ensiklopedia Grand Dictionnaire Larousse

Ensiklopedia Grand Dictionnaire Larousse , (Bahasa Perancis: “Larousse Great Encyclopaedic Dictionary”), ensiklopedia Perancis yang diterbitkan di Paris (1982–85) oleh Librairie Larousse dan berdasarkan edisi sebelumnya dari ensiklopedia Larousse yang berasal dari Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle (“Great Kamus Sejagat Abad ke-19 ”), dirasmikan oleh penyunting dan lexicographer Pierre Larousse (1817–75).

Menggabungkan kedua entri ensiklopedia dan kamus, kumpulan 10 jilid ini mengandungi sekitar 190,000 artikel ringkas dan spesifik mengenai semua jenis orang, tempat, dan perkara di seluruh dunia. Ilustrasi banyak dan merangkumi peta, gambar, dan gambar, hampir semuanya berwarna kecuali untuk cetakan lama yang hanya terdapat dalam warna hitam dan putih. Bibliografi disusun mengikut kemasukan dan dikelompokkan pada akhir setiap huruf abjad. Teks dari ensiklopedia dimasukkan ke dalam ensiklopedia Larousse multimédia pada CD-ROM pada tahun 1996.