Gereja Bersatu Bersama Evangelikal

Evangelical United Brothers Church (EUB) , gereja Protestan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh penggabungan Gereja Evangelikal dan Gereja United Brothers in Christ. Kedua-dua gereja ini pada dasarnya adalah Methodist dalam doktrin dan pemerintahan gereja, dan keduanya berasal dari kalangan berbahasa Jerman di Pennsylvania, Maryland, dan Virginia setelah Revolusi Amerika.

Istana Damai (Vredespaleis) di Den Haag, Belanda.  Mahkamah Keadilan Antarabangsa (badan kehakiman PBB), Akademi Undang-undang Antarabangsa Hague, Perpustakaan Istana Perdamaian, Andrew Carnegie membantu membayarOrganisasi Dunia Kuiz: Fakta atau Fiksyen? Kurang daripada 50 negara menjadi milik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Doktrin Evangelical United Brothers Church terkandung dalam The Confession of Faith (1962), yang merupakan lanjutan dari pernyataan kepercayaan dua kumpulan yang bergabung pada tahun 1946. Keselamatan peribadi ditekankan, tetapi gereja tidak menekankan doktrin dan ekumenis dalam pandangan. Pada tahun 1966 ia meluluskan rancangan penyatuan dengan The Methodist Church, dan pada tahun 1968 mereka membentuk United Methodist Church ( qv ).