Seisin

Seisin , dalam masyarakat feudal Inggeris, istilah yang bermaksud jenis kepemilikan yang mendapat kredibiliti dengan berlalunya masa. Seisin bukan kepemilikan dan bukan kepemilikan semata-mata yang dapat dilakukan dengan penyitaan tanah. Seisin adalah milik seseorang yang menggunakan tanah atau menggunakan hak atasnya.

Dalam pertikaian mengenai seisin, pemenangnya adalah orang yang membuktikan dia telah mengusahakan tanah atau memberikan keadilan pada masa sebelum tuntutan itu. Kesnya diperkuat jika nenek moyangnya memegang tanah itu dan jika dia dapat membuktikannya dengan keterangan saksi.

Seisin sebenarnya wujud ketika pemegang bebas memiliki tanah atau jika orang lain memegangnya untuknya. Seisin dalam undang-undang adalah hak pewaris seisin di atas tanah walaupun dia sebenarnya tidak mengambilnya.