Batu-batu Venice

The Stones of Venice , karya seni bina oleh John Ruskin. Ia diterbitkan dalam tiga jilid pada tahun 1851-53.

Ruskin menulis karya tersebut untuk menerapkan pada arsitektur Venice prinsip-prinsip umum yang dinyatakan dalam bukunya The Seven Lamps of Architecture . Jilid I, The Foundations , membincangkan seni bina dan aspek fungsional dan hiasannya dan membentangkan sejarah ringkas Venice. Dalam Jilid II, Kisah Laut , Ruskin membincangkan zaman Bizantium dan perkembangan klimaks kehidupan Venesia, zaman Gothiknya. Dalam Jilid III, Kejatuhan, Ruskin mengemukakan tesisnya bahawa bermulanya Zaman Renaissance menyebabkan seni bina kota merosot. Ruskin berpendapat bahawa seni bina Gothic menyatakan "keadaan iman nasional yang murni, dan ... kebajikan domestik" sementara seni bina Renaissance menyatakan "perselingkuhan nasional yang tersembunyi, dan ... korupsi domestik."

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.