Keberkesanan tempur

Keberkesanan tempur , kesediaan unit ketenteraan untuk terlibat dalam pertempuran berdasarkan pertimbangan tingkah laku, operasi, dan kepemimpinan. Keberkesanan tempur mengukur kemampuan pasukan tentera untuk mencapai objektifnya dan merupakan salah satu komponen keberkesanan ketenteraan secara keseluruhan.

Keberkesanan unit ketenteraan dalam melaksanakan misinya bergantung pada kemampuannya (termasuk peralatan dan personel) dan kemampuannya menggunakan kemampuan tersebut. Askar mesti diberi petunjuk dalam penggunaan senjata mereka dan juga taktik di medan perang yang diperlukan untuk bertempur sebagai pasukan yang terkoordinasi. Mereka juga harus dilatih untuk mengikuti perintah dan membuat keputusan yang sukar di bawah tekanan yang kuat. Indoktrinasi dan kepemimpinan memainkan peranan penting, kerana seorang askar mesti mengetahui peranannya dan bersedia melaksanakannya. Pegawai mesti dapat menunjukkan yang terbaik dalam pasukan mereka dan tahu bagaimana memotivasi mereka untuk menjadi pasukan pertempuran yang berkesan. Oleh itu, hanya memiliki kekuatan yang besar atau lengkap tidak menjamin kejayaan di medan perang. Perancangan ketenteraan — mengenal pasti musuh dan mengembangkan strategi yang menggabungkan senjata yang paling sesuai,jenis unit, dan rancangan tempur untuk dilaksanakan melawan musuh tertentu — juga memainkan peranan penting dalam keberkesanan pertempuran, dan juga dalam keberkesanan ketenteraan secara lebih luas.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Amy McKenna, Editor Kanan.