Bahasa-bahasa Dardic

Bahasa Dardic , juga disebut Dard, Pisaca , atau Pisacha Languages , kumpulan bahasa Indo-Iran yang berkait rapat yang digunakan di Pakistan, Kashmir, dan Afghanistan. Mereka sering dibahagikan kepada tiga subkumpulan: Kafiri, atau Barat; Khowari, atau Tengah (dituturkan di daerah Chitrāl di barat laut Pakistan); dan kumpulan Timur, yang merangkumi Shina dan Kashmir. (Sebilangan cendekiawan menggunakan istilah Dardic untuk merujuk hanya pada subkelompok bahasa Timur dan menggunakan nama Pisaca untuk merujuk kepada kelompok itu secara keseluruhan.)

Kedudukan bahasa Dardik yang tepat dalam keluarga bahasa Indo-Iran telah menjadi perselisihan di kalangan para sarjana. Sebilangan sarjana percaya bahasa berasal dari tahap Indo-Iran yang tidak dapat dibezakan; yang lain percaya kumpulan Timur dan Khowari adalah Indo-Aryan, dengan subkumpulan Kafiri terpisah.

Kashmir adalah satu-satunya bahasa Dardik yang telah digunakan secara meluas untuk tujuan kesusasteraan. Kecuali untuk Shina, bahasa-bahasa dari subkelompok Timur telah berubah secara radikal oleh pengaruh bahasa Indo-Aryan yang dituturkan lebih jauh ke selatan. Bahasa Dardic berbeza dengan bahasa Indo-Iran yang lain dalam sistem suaranya dan dalam pemeliharaan sejumlah kata yang hilang di India dan Iran setelah zaman Vedic Sanskrit.