Sonorant

Sonorant , dalam fonetik, mana-mana konsonan hidung, cecair, dan glide yang ditandai dengan bunyi resonan yang berterusan. Sonorant mempunyai lebih banyak tenaga akustik daripada konsonan lain. Dalam bahasa Inggeris, sonorants adalah y, w, l, r, m, n, dan ng. Lihat juga hidung; cecair.