Perintah di dewan

Perintah di dewan , di Great Britain, peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atas nasihat Majlis Privy; dalam praktik moden, bagaimanapun, perintah dikeluarkan hanya atas nasihat menteri, menteri yang menjaga jabatan yang berkenaan dengan perkara perintah itu bertanggungjawab kepada Parlimen untuk kandungannya.

Dalam praktik moden, ada dua jenis perintah dalam majlis: yang dikeluarkan di bawah hak istimewa kerajaan dan yang dibuat berdasarkan kuasa yang diberikan oleh undang-undang. Contoh dari jenis pertama adalah perintah yang menyatakan keadaan perang akan berakhir, kerana kekuatan untuk berperang dan perdamaian adalah masalah hak istimewa kerajaan. Namun, kebanyakan perintah di dewan dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen; sebagai contoh, Akta Menteri-Menteri Mahkota (Pemindahan Fungsi), 1946, mengatur agar pengagihan semula fungsi menteri dan pembubaran jabatan-jabatan kerajaan dilaksanakan melalui perintah dalam dewan, disahkan oleh resolusi kedua-dua dewan Parlimen.

Perintah dalam dewan pertama kali dikeluarkan pada abad ke-18. Dari segi sejarah, yang paling terkenal adalah yang dikeluarkan pada bulan November dan Disember 1807, yang memberlakukan sekatan ke atas Napoleon Eropah oleh British dan, sebagai tindak balas, keputusan yang mana pihak Perancis dapat merampas kapal-kapal berkecuali yang mematuhi peraturan Inggeris.