Perkahwinan Morganatik

Perkahwinan Morganatik , perkahwinan yang sah antara anggota lelaki dari keluarga yang berdaulat, bangsawan, atau bangsawan dan wanita yang mempunyai kelahiran atau pangkat yang lebih rendah, dengan ketentuan bahawa dia tidak boleh masuk ke peringkatnya dan bahawa anak-anak perkahwinan itu tidak akan berjaya kepada maruah keturunan ayah mereka, harta tanah, dan harta yang diperlukan.

Nama itu berasal dari matrimonium ad morganaticum Latin abad pertengahan , yang ditafsirkan dengan pelbagai makna sebagai "perkahwinan pada hadiah pagi" (dari Jerman Morgengabe ), dengan implikasi bahawa hadiah pagi ini, atau mahar, adalah semua yang diharapkan oleh pengantin perempuan; atau "perkahwinan terhad" ( maurjan Gothic , "kekangan"); atau sekadar "perkahwinan pagi", diraikan dengan tenang pada waktu awal.

Pada asasnya institusi Jerman, ia diadopsi oleh beberapa dinasti di luar Jerman tetapi bukan oleh Perancis atau Inggeris. Praktik ini berlaku dari pengertian Jerman mengenai Ebenbürtigkeit, atau Gleichbürtigkeit (keseimbangan atau persamaan kelahiran), yang pada abad pertengahan Eropah mempunyai penerapan yang meluas dalam undang-undang Jerman. Ini mengharuskan pihak-pihak dalam banyak jenis urus niaga memiliki kedudukan atau harta yang sama, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang perkahwinan dalam undang-undang gereja.