Saudara Kristian

Saudara Kristian , anggota salah satu daripada dua jemaat awam Katolik Roma yang terpisah tetapi serupa yang dikhaskan untuk mengajar remaja.

Institute of the Brothers of Christian Schools (FSC) ditubuhkan oleh St. Jean-Baptiste de La Salle di Reims, Perancis, pada tahun 1684 untuk pendidikan anak lelaki, terutama keluarga miskin; jemaah kini ditubuhkan di semua benua. Selain mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, dan latihan guru, saudara-saudara mentadbir dan kakitangan kolej; sekolah pertanian; sekolah kebajikan atau pembetulan; sekolah teknik, perdagangan, dan komersial; dan rumah-rumah percutian.

Kongregasi Saudara-saudara dari Sekolah-sekolah Kristian Ireland (CFC) didirikan pada tahun 1802 di Waterford, Ire., Oleh Edmund Ignatius Rice, seorang saudagar kota itu. Rice menetapkan perintah untuk melayani keperluan anak-anak lelaki Katolik yang miskin di tanah asalnya, di mana undang-undang Inggeris pada masa yang melarang sekolah-sekolah Katolik telah mengurangkan sebilangan besar umat Katolik kepada kemiskinan dan kebodohan. Jemaah itu tersebar ke negara-negara yang jauh disebabkan oleh para uskup kelahiran Ireland yang meminta pertolongan dalam mendidik para pemuda keuskupan mereka. Saudara-saudara juga mengadakan rumah anak yatim dan institusi untuk orang buta dan pekak.