Solat Manasseh

Doa Manasseh , karya apokrif (bukan kanonik untuk orang Yahudi dan Protestan), salah satu kumpulan lagu yang ditambahkan pada kitab Mazmur Perjanjian Lama dalam beberapa manuskrip Septuaginta (versi Yunani dari Alkitab Ibrani). Doa Manasseh, yang paling terkenal dari kumpulannya, adalah doa penitipan yang ditulis sebagai perpanjangan dari 2 Tawarikh 33: 11–13, di mana Manasseh, penerus Hizkia sebagai raja Yehuda pada abad ke-7 SM, bertobat dengan penyembahan berhala kepada penyembahan berhala selain Yahweh.

Alat muzik bagpipe (alat angin).Kuiz Suara Muzik: Fakta atau Fiksyen? Terdapat alat muzik yang terbuat dari domba.