Materialisme epiphenomenalistik

Materialisme epiphenomenalistic , juga disebut epiphenomenalism , teori filosofis, yang dikaitkan dengan materialisme mekanistik, yang mana keadaan mental atau peristiwa adalah hasil sampingan dari keadaan atau peristiwa di otak, semestinya disebabkan oleh mereka tetapi tidak melakukan sebab-akibat sendiri. Oleh itu, pemikiran, kepercayaan, keinginan, niat, atau sensasi tertentu dihasilkan oleh keadaan atau peristiwa otak tertentu tetapi sama sekali tidak mempengaruhi otak atau badan yang terhubung dengan otak.

Max WeberBaca Lebih Lanjut mengenai Topik falsafah fikiran ini: Hubungan kausal dan epiphenomenalisme Penting untuk membezakan tuntutan tersebut mengenai sifat dualistik fenomena mental daripada tuntutan mengenai hubungan kausal. Di Descartes ... Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.