Bahasa Saho-Afar

Bahasa Saho-Afar , bahasa yang berkaitan tetapi berbeza yang dituturkan oleh beberapa orang, yang kebanyakannya mendiami dataran pantai Eritrea selatan dan Djibouti. Saho dan Afar umumnya dikelaskan sebagai bahasa Kushitik Timur dari filum bahasa Afro-Asiatik. Orang-orang Saho berbatasan dengan utara oleh Tigre, di sebelah barat oleh Tigray, dan di selatan dan timur oleh Afar.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.