Shraddha

Shraddha , Sanskrit śrāddha , juga mengeja sraddha , dalam agama Hindu, sebuah upacara yang dilakukan untuk menghormati nenek moyang yang telah mati. Ritus itu adalah tanggungjawab sosial dan keagamaan yang dikenakan kepada semua lelaki Hindu (kecuali beberapa sannyasis, atau pertapa). Kepentingan yang diberikan di India terhadap kelahiran anak lelaki mencerminkan perlunya memastikan bahawa akan ada keturunan lelaki untuk melakukan upacara shaddha setelah kematian seseorang.

Upacara ini dilakukan untuk bapa, datuk, dan datuk buyut yang telah meninggal dunia dan juga untuk ibu, nenek, dan nenek buyut. Ini dimaksudkan untuk menyuburkan, melindungi, dan mendukung roh orang mati dalam ziarah mereka dari alam yang lebih rendah ke alam yang lebih tinggi, sebelum reinkarnasi dan muncul kembali mereka di Bumi. Upacara dilakukan antara hari ke-11 dan ke-31 setelah kematian, bergantung pada tradisi kasta, dan pada selang waktu yang tetap sesudahnya. Ulang tahun kematian tahunan pertama diperhatikan oleh upacara shraddha yang membolehkan si mati ( preta ) dimasukkan ke dalam perhimpunan nenek moyang ( pitri ).

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Matt Stefon, Penolong Editor.