Budaya Adena

Budaya Adena , budaya pelbagai komuniti India Utara Amerika kuno, kira-kira 500 SM - 100, berpusat di kawasan yang sekarang di selatan Ohio. Kumpulan di Indiana, Kentucky, Virginia Barat, dan mungkin Pennsylvania mempunyai persamaan dan secara kasar dikelompokkan dengan budaya Adena. (Istilah Adena berasal dari rumah seorang gabenor Ohio awal, yang terletak berhampiran Chillicothe, Ohio, di mana terdapat gundukan jenis Adena.)

Criel Mound;  Adena

Adena biasanya tinggal di kampung-kampung yang berisi rumah-rumah bulat dengan atap berbentuk kerucut, terbuat dari tiang, willow, dan kulit kayu, walaupun beberapa di antaranya tinggal di tempat perlindungan batu. Mereka bertahan dengan berburu, memancing, dan mengumpulkan makanan tumbuhan liar. Peralatan mereka terdiri daripada barang-barang seperti cangkul batu, kapak, dan proyektil, paip merokok batu, dan tembikar sederhana. Adena perhiasan tembaga, mika, dan kerang laut membuktikan perdagangan dengan orang yang jauh.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Amy Tikkanen, Corrections Manager.