Fides

Fides , dewi Rom, penentuan iman dan kejujuran yang baik. Banyak dewa Rom yang tertua merupakan perwujudan cita-cita tinggi ( misalnya, Honos, Libertas); itu adalah fungsi Fides untuk mengawasi integriti moral orang Rom. Berhubungan erat dengan Musytari, Fides diberi penghormatan dengan sebuah kuil yang dibina berdekatan dengannya di Bukit Capitoline pada tahun 254 SM. Sebagai simbolik pengiktirafan rahsia, kepercayaan yang tidak dapat dilanggar antara dewa-dewa dan manusia, para petugas memberikan persembahan korban kepadanya dengan tangan tertutup.

Pada zaman Romawi kemudian, dia dipanggil Fides Publica ("Iman Awam") dan dianggap sebagai penjaga perjanjian dan dokumen negara lain, yang ditempatkan untuk disimpan di kuilnya. Di sana juga, Dewan Negara sering bersidang, menandakan pentingnya dia untuk negeri.