Agensi

Agensi , harta atau keupayaan pelaku untuk membuat sesuatu berlaku.

Konsep agensi adalah pusat teori politik. Kegiatan politik dijalankan oleh ejen, yang agensinya mempunyai kuasa untuk menghasilkan kesan. Dalam politik, agensi biasanya dikhaskan untuk pelaku manusia, dan, lebih kontroversial, kadangkala hanya dikaitkan dengan kategori orang tertentu. Walaupun agensi manusia dan agensi politik sering disamakan, mereka dianggap berbeza oleh beberapa ahli teori. Niccolò Machiavelli dan Max Weber, misalnya, berpendapat bahawa penguasa yang berkesan memerlukan kapasiti khas dalam seni statecraft.

Walaupun istilah agensi digunakan terutamanya dengan cara yang mudah, anggapannya banyak dipertikaikan. Siapa yang dianggap sebagai ejen, jenis kemampuan apa yang dianggap perlu bagi agensi (dan apakah kebolehan itu, misalnya, berat sebelah dari segi jantina atau etnik), dan seberapa berkesan agen dalam menentukan hasil politik semuanya tetap menjadi sumber perselisihan.

Pendekatan teori ke agensi

Pendekatan teoritis yang paling umum terhadap agensi adalah yang memandang ejen sebagai individu dan politik sebagai wilayah yang dibentuk oleh ejen individu. Agensi mereka dikaitkan dengan ciri-ciri tertentu, di antaranya rasionalitas biasanya unggul. Dalam pendekatan pilihan rasional, ejen dianggap sebagai pembuat keputusan dengan kemampuan rasional untuk membuat pilihan strategik. Dari perspektif itu, semua warganegara mungkin dianggap sebagai agen politik (misalnya, sebagai pemilih), walaupun sering kali lebih menarik untuk mempertimbangkan pelaku elit, yang keputusannya lebih berat.

Pendekatan lain, khususnya yang diilhamkan oleh falsafah Immanuel Kant, memusatkan perhatian kepada agensi moral yang terlibat dalam pertanggungjawaban atas tindakan seseorang dan mampu memikul tanggungjawab dan tugas serta memikul hak. Menjalankan agensi moral memerlukan autonomi, kebebasan, dan kemampuan logik atau reflektif untuk memandu pembuatan keputusan normatif.

Kadang kala organisasi diperlakukan sebagai ejen rasional, dan dalam bidang hubungan antarabangsa adalah perkara biasa bagi negara untuk diperlakukan sebagai ejen yang membuat keputusan mengenai kepentingan nasional mereka. Sebilangan besar pendukung pendekatan individualis akan tetap menyatakan bahawa pembuat keputusan individu dalam organisasi atau negara adalah sumber utama agensi.

Kritikan

Walaupun terdapat kelaziman, pendekatan yang agak formal terhadap agensi ini telah menimbulkan penolakan kritikal yang signifikan, di antaranya tiga sangat menonjol. Pertama, agensi boleh diakui sebagai fenomena sejarah dan terutama moden, yang menunjukkan bahawa ia mungkin hilang dan juga diperoleh. Pemikir sejak Alexis de Tocqueville dan John Stuart Mill bimbang akan penurunan keupayaan agen dalam demokrasi moden. Sebaik sahaja seseorang menganggap individu empirikal beroperasi dalam keadaan politik yang konkrit, lebih-lebih lagi, menjadi jelas bahawa mereka tidak semua menikmati kapasiti agensi yang sama atau sama. Dalam sejarah pemikiran politik, banyak kategori manusia - terutamanya kanak-kanak, wanita, pekerja, penjenayah, dan anggota kaum, etnik,atau kumpulan agama - telah dianggap kekurangan kemampuan tersebut dan oleh itu secara semula jadi pasif atau bergantung dan wajar dikeluarkan dari menggunakan kuasa politik.

Sejak abad ke-18, bagaimanapun, agensi dianggap sebagai produk pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman yang sesuai, sudut pandang yang telah memprovokasi permintaan untuk ketersediaan barang dan peluang yang lebih luas sebagai jalan untuk mewujudkan konsep kewarganegaraan yang lebih inklusif. Cara memperoleh agensi dan hak untuk menggunakannya telah menjadi isu politik yang penting dengan sendirinya.

Kedua, sebilangan pengkritik mempertikaikan anggapan bahawa agensi politik mewarisi terutamanya individu. Contohnya, golongan Marxis berpendapat bahawa agensi individu adalah ideal borjuasi dan dibatasi oleh struktur sosial dan bahawa agensi sejarah dilaksanakan oleh kelas sosial, di antaranya kelas pekerja adalah yang paling penting. Penentang pandangan Marxis, bagaimanapun, menegaskan bahawa ia bergantung pada konsep teleologi sejarah yang meragukan dan bahawa anggapannya mengenai agensi kelas tidak masuk akal kerana kelas hanya digerakkan melalui individu yang membentuknya.

Ketiga, persoalan mengenai agensi sering dihadapi secara teori dalam konteks perbahasan struktur-agensi. Penyokong pendekatan strukturalis terhadap politik dan masyarakat berpendapat bahawa sejarah tidak dibuat oleh individu (atau oleh kelas yang mempamerkan agensi) tetapi merupakan konsekuensi dari keperluan struktur. Individu mengambil peranan yang sudah ada dan terutamanya menghasilkan semula struktur yang tidak mereka pilih atau tidak dipersoalkan. Selanjutnya, niat mereka, walau apa pun, mempunyai akibat yang tidak terduga apabila tindakan mereka menghadapi tindakan lain, yang mengakibatkan hasil yang tidak diketahui umum. Walau bagaimanapun, struktur yang dihasilkan mungkin menunjukkan logik atau hala tuju tersendiri.

Bahaya dalam pendekatan strukturalis adalah bahawa struktur mungkin kelihatannya menunjukkan keberanian sejauh mereka membuat praktik individu sesuai dengan keperluan sistemik mereka. Pemikir yang kritikal terhadap strukturalisme berpendapat bahawa hubungan antara ejen dan struktur tidak sepihak tetapi timbal balik, dengan masing-masing membentuk dan membatasi yang lain, walaupun pemisahan mereka mungkin diperlukan untuk tujuan analisis.

Akhirnya, adalah penting untuk membezakan antara kemampuan untuk agensi dan peluang untuk melaksanakannya, kerana rejim politik tertutup mungkin memiliki sedikit ruang untuk agen bertindak.