Mappō

Mappō , dalam Buddhisme Jepun, zaman kemerosotan hukum Buddha, yang diyakini oleh beberapa orang sebagai zaman semasa dalam sejarah manusia. Cara mengatasi usia mappo menjadi perhatian utama umat Buddha Jepun semasa tempoh Kamakura (1192–1333) dan merupakan faktor penting dalam munculnya mazhab baru, seperti Jōdo-shū dan Nichiren.

Menurut pandangan sejarah kosmik yang banyak berlaku di hampir semua negara Buddha, tempoh setelah kematian Buddha dapat dibagi menjadi tiga zaman: usia "undang-undang yang benar" (Sanskrit saddharma , shōbō Jepun ); zaman "undang-undang yang disalin" ( pratirupadharma Sanskrit , zōbō Jepun ); dan usia "undang-undang terakhir," atau "degenerasi undang-undang" (Sanskrit pashchimadharma , mappo Jepun ). Masa baru, di mana iman sejati akan kembali berbunga, akan diantar dalam beberapa waktu di masa depan oleh Bodhisattva (“buddha-to-be”) Maitreya (Miroku Jepun).

Panjang ketiga-tiga tempoh itu bergantung pada tafsiran yang diberikan dalam pelbagai teks; menurut beberapa pertimbangan, usia pertama berlangsung selama 1,000 tahun, usia kedua selama 1,000 tahun, dan usia ketiga akan berterusan selama 10,000 tahun. Dengan mengandaikan tarikh kematian Buddha pada tahun 949 SM, umat Buddha Jepun mengira bahawa usia mappo bermula sekitar 1052 SM .