Dhammapada

Dhammapada , (Pali: "Kata-kata Ajaran" atau "Jalan Kebenaran") mungkin buku yang paling terkenal dalam kanun Buddha Pali. Ini adalah antologi ajaran Buddha asas (terutamanya ajaran etika) dengan gaya aphoristik yang sederhana. Sebagai teks kedua dalam Khuddaka Nikaya ("Koleksi Ringkas") Sutta Pitaka ("Keranjang Wacana"), Dhammapada berisi 423 bait yang disusun dalam 26 bab. Ini juga muncul dalam versi yang agak berbeza dalam Prakrit, Sanskrit, dan Cina, dan ada terjemahan dalam bahasa lain. Lebih daripada separuh ayat tersebut dipetik dari teks kanonik lain dan merangkumi banyak ucapan Buddha yang paling terkenal; yang lain berasal dari gudang ucapan pucat yang diambil oleh banyak sastera India.