Khoja

Khoja , Khvājeh Parsi , kasta orang Islam India yang dipeluk dari agama Hindu menjadi Islam pada abad ke-14 oleh pīr Parsi (pemimpin agama atau guru) Saḍr-al-Dīn dan diangkat sebagai anggota mazhab Syiah Nizar. Dipaksa untuk berpura-pura baik Hindu, Islam Sunni, atau Ithnā shAshariyyah untuk memelihara diri dari penganiayaan, beberapa Khoja, pada waktunya, menjadi pengikut agama-agama tersebut.

Istilah Khoja bukanlah sebutan agama tetapi perbezaan kasta semata-mata yang dibawa dari latar belakang kumpulan Hindu. Oleh itu, ada Khoja Sunni dan Khoja Shite. Nizārī Ismāʿīlī yang lain mempunyai kepercayaan, amalan, dan bahasa yang sama dengan Khoja. Namun, seseorang tidak boleh memasuki kasta kecuali dengan kelahiran.

Khoja hidup terutamanya di India dan Afrika timur. Setiap provinsi dengan jumlah besar dari mereka mempunyai dewan Ismāʿīlī, keputusannya diakui sah oleh negara. Sebagai Nizārī Ismāʿīlīs, Khojas adalah pengikut Aga Khan.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kenneth Pletcher, Editor Kanan.