Bahasa mikronesia

Bahasa mikronesia , kumpulan bahasa yang tidak dapat difahami yang tergolong dalam keluarga Timur, atau Oceanic, cabang keluarga bahasa Austronesia (Malayo-Polynesian) dan paling berkait rapat dengan bahasa Melanesia dan Polinesia. Tujuh bahasa dalam kumpulan Mikronesia, semuanya berkait rapat, adalah bahasa Mikronesia Nuklear, termasuk bahasa Marshall, Gilbertese, Chuukese, Pohnpeian, Kosraean, Carolinean, dan Ulithian. Dua lagi bahasa Mikronesia yang tergolong dalam kumpulan Polinesia ialah Nukuoro dan Kapingamarangi. Dua bahasa yang dituturkan di Mikronesia nampaknya paling berkaitan dengan bahasa Barat, atau Indonesia, cabang bahasa Austronesia - Chamorro, sangat mirip dengan bahasa Filipina, dan Palauan, hubungannya kurang pasti tetapi jelas bahasa Indonesia.

Selain itu, dua bahasa Mikronesia, Yapese dan Nauruan, tidak mempunyai kaitan dengan kumpulan Nuklear Mikronesia. Bahasa Mikronesia Nuklear serupa dalam fonologi dan strukturnya cukup dekat untuk menunjukkan hubungan yang erat, tetapi item perbendaharaan kata umumnya menunjukkan sedikit persamaan, dengan kurang dari 25 peratus dari jumlah perbendaharaan kata serupa dalam bahasa yang berkait rapat.