Caṇḍāla

Caṇḍāla , kelas orang di India pada umumnya dianggap sebagai orang buangan dan tidak dapat disentuh. Menurut kod undang-undang kuno Manu-smṛti, kelas itu berasal dari penyatuan seorang Brahmin (kelas tertinggi dalam sistem varṇa, atau empat kelas) dan seorang lelaki Śūdra (kelas terendah). Istilah ini juga digunakan pada zaman modern untuk kasta tertentu dari para petani, nelayan, dan perahu di Bengal, yang biasanya disebut sebagai Namaśūdra. Sebilangan sarjana menganggap asal-usul Namaśūdra adalah suku asli dari Bukit Rājmahāl di Bihār.