Setiap lelaki

Everyman , permainan moral Inggeris pada abad ke-15, mungkin versi permainan Belanda, Elckerlyc . Ia mencapai kesungguhan yang indah dan sederhana dalam memperlakukan kiasan kematian dan nasib jiwa manusia - jiwa Everyman ketika dia berusaha membenarkan waktunya di bumi. Walaupun secara keseluruhannya permainan moral gagal mencapai realisme yang kuat dari drama skrip Abad Pertengahan, drama pendek ini (sekitar 900 baris) lebih dari sekadar khutbah kiasan kerana watak yang jelas memberikannya tenaga dramatik. Ia secara umum dianggap sebagai permainan moral yang terbaik.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh JE Luebering, Pengarah Editorial Eksekutif.