Logik kesesuaian

Logik kesesuaian, pandangan tindakan yang melibatkan pemadanan situasi, peranan, dan peraturan. Logik kesesuaian menentukan asas untuk membuat keputusan yang berat sebelah terhadap norma sosial yang dianggap tepat daripada apa yang dianggap terbaik oleh pengiraan kos-manfaat. Tingkah laku dalam situasi tertentu dikatakan mengikuti peraturan yang mengatur tindakan yang sesuai untuk peranan atau identiti tertentu. Peraturan yang menentukan kesesuaian dilembagakan dalam amalan sosial dan diterapkan dari masa ke masa melalui pembelajaran. Logik kesesuaian dapat menyediakan organisasi dengan susunan institusi, kestabilan, dan jangkaan. Pada masa yang sama, ia mungkin bertentangan dengan prinsip demokrasi dengan menyiratkan penggantian pemahaman diam-diam untuk musyawarah kolektif. Istilah ini diciptakan oleh ahli teori organisasi James G. March dan Johan P. Olsen,tetapi konsep telah lama menjadi tema penting dalam teori sosial.

Logik kesesuaian biasanya dibezakan dari logik akibat. Yang terakhir ini membangkitkan pelaku rasional yang mementingkan diri sendiri dengan keutamaan dan identiti tetap yang tingkah lakunya ditentukan oleh pengiraan jangkaan pulangan dari pilihan alternatif. Walaupun kedua-dua logik ini biasanya disajikan dalam istilah yang saling eksklusif, mereka juga dapat difahami sebagai kutub bertentangan dari satu kontinum. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kerumitan, analisis situasi tertentu berdasarkan pengalaman, pengetahuan ahli, atau intuisi, dan menggunakan kriteria kesamaan, perbezaan, analogi, dan kiasan, dapat menghasilkan berbagai alternatif yang sesuai. Namun pilihan di antara ini mungkin melibatkan penilaian kemungkinan berlakunya akibat yang berlainan dan kos dan faedah hasil yang diharapkan. Walaupun dalam situasi seperti itu,norma, kepercayaan, rutin, prosedur, peranan, bentuk organisasi, atau teknologi yang berlaku diasumsikan memaksa jalan pintas kognitif. Sebabnya ialah keupayaan perhatian, interpretasi, pengesahan bukti, dan pengurusan memori dilihat tidak sempurna.

Dua perspektif tindakan mempunyai implikasi politik yang berbeza. Logik kesesuaian mengandaikan bahawa anggota pemerintahan mematuhi peraturan kerana dianggap sebagai wajar, sah dan sah. Peraturan boleh diganti atau diubah dari masa ke masa melalui proses pemilihan dan penyesuaian. Pandangan ini menekankan pengertian masyarakat politik dan definisi hubungan sosial yang diterima, serta peranan yang diakui seperti warga negara, birokrat, ahli politik terpilih, atau pejabat pengadilan. Sebaliknya, logik konsekuensialis menekankan kepentingan diri individu dan memandang ketertiban politik sebagai gabungan pilihan pelaku rasional melalui proses perundingan, perundingan, dan pembentukan gabungan.

Walaupun logik kesesuaian adalah faktor penting untuk keberkesanan fungsi organisasi besar dan perintah politik, ia dikaitkan dengan ketidakcekapan, ketegaran, dan kenaikan. Dalam demokrasi kontemporari, peraturan memberikan keadilan prosedural dan substantif dan melindungi individu dari kuasa pihak berkuasa dan pelaku kaya sumber. Namun, dalam lingkungan penginstitusian yang semakin rumit, ruang lingkup tindakan berdasarkan pemahaman diam meningkat, begitu juga peluang politik individu yang mempunyai sumber ekonomi atau intelektual.