Psikologi fenomenologi

Psikologi fenomenologi , dalam fenomenologi, disiplin yang membentuk jambatan antara psikologi dan falsafah. Ini adalah salah satu ontologi serantau, atau kajian mengenai jenis makhluk mendasar, yang berkaitan dengan apa artinya mengalami sesuatu (misalnya, mengalami ketakutan) dan apa yang strukturnya a priori, atau penting dan universal pengalaman seperti itu.

Ini adalah ontologi yang telah ditangani secara menyeluruh oleh ahli fenomenologi. Walaupun dibina berdasarkan penemuan analisis fenomenologi struktur kesedaran dan dunia secara umum, ia tidak berkaitan dengan keseluruhan atau transendental, dan oleh itu bukan falsafah. Sebaliknya, berdasarkan fenomenologi falsafah, ia tidak berkaitan dengan teori pembentukan, dan bukan psikologi.

Analisis dan deskripsi psikologi fenomenologi didasarkan pada fenomena yang muncul, selain dari teori saintifik dan tanpa pengurangan fenomenologi. Mereka memperhitungkan kesungguhan kesadaran — yaitu, kearahkannya pada suatu objek (keterangannya harus meliputi, misalnya, objek ketakutan ketika berurusan dengan apa yang dimaksudkan dengan takut). Fenomenologi telah mempengaruhi banyak ahli psikologi untuk mengembangkan deskripsi dan bahkan teknik terapi.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.