Liber dan Libera

Liber dan Libera , dalam agama Rom, sepasang dewa kesuburan dan penanaman yang tidak pasti asal usulnya. Liber, walaupun merupakan dewa Itali yang tua dan asli, dikenali dengan Dionysus. Triad Ceres, Liber, dan Libera (rakan perempuannya) diwakili di Rom, sejak awal dan selalu berada di bawah pengaruh Yunani, Eleusinian Demeter, Iacchus-Dionysus, dan Kore (Persephone). Ovid ( Fasti , Buku III) mengenal pasti Libera dengan Ariadne yang disatukan. Pada festival Liberalia, yang diadakan di Roma pada 17 Mac, toga virilis biasanya digunakan untuk pertama kalinya oleh kanak-kanak lelaki yang berumur. Di kota Lavinium, sebulan penuh dikuduskan untuk Liber, dan kegiatan festival di sana diyakini dapat membuat benih tumbuh.