Biografi Literaria

Biographia Literaria , secara lengkap Biographia Literaria; atau Sketsa Biografi Kehidupan dan Pendapat Sastera Saya , karya Samuel Taylor Coleridge, diterbitkan dalam dua jilid pada tahun 1817. Satu lagi edisi karya, yang mana anak perempuan Coleridge, Sara melampirkan nota dan bahan biografi tambahan, diterbitkan pada tahun 1847.

Jilid pertama buku ini menceritakan persahabatan penulis dengan penyair Robert Southey dan William Wordsworth. Coleridge melanjutkan untuk menggambarkan pengaruh pada perkembangan falsafahnya, dari guru awalnya hingga ahli falsafah seperti Immanuel Kant, Johann Fichte, dan Friedrich von Schelling. Bahagian ini merangkumi perbincangannya yang terkenal mengenai perbezaan antara fantasi dan khayalan. Dalam jilid kedua Coleridge menumpukan perhatian pada kritikan sastera dan mengemukakan teori mengenai proses kreatif dan sumber sejarah unsur-unsur puisi.

Biographia Literaria adalah karya kritik sastera yang paling penting pada zaman Romantik Inggeris, menggabungkan falsafah dan kritikan sastera dengan cara yang baru, dan akhirnya berpengaruh.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Kathleen Kuiper, Editor Kanan.