Perbezaan analitik-sintetik

Perbezaan analitik-sintetik , Dalam logik dan epistemologi, perbezaan (berasal dari Immanuel Kant) antara pernyataan yang predikatnya termasuk dalam subjek (pernyataan analitik) dan pernyataan yang predikatnya tidak termasuk dalam subjek (pernyataan sintetik). Beberapa ahli falsafah lebih suka mendefinisikan sebagai analitis semua pernyataan yang penolakannya akan bertentangan dengan diri sendiri, dan untuk menentukan istilah sintetik sebagai makna "bukan analitik." Perbezaan, yang diperkenalkan oleh Kant dalam The Critique of Pure Reason , membangkitkan perdebatan yang luas pada pertengahan abad ke-20, terutama mengingat keberatan yang dikemukakan oleh WVO Quine.

Artikel ini terakhir disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.