Teori aspek berganda

Teori aspek ganda , juga disebut teori aspek dua , jenis monisme minda-badan. Menurut teori aspek dua, mental dan material adalah aspek atau sifat yang berbeza dari realiti kesatuan, yang dengan sendirinya bukan mental atau material. Pandangan itu berasal dari metafizik Benedict de Spinoza, yang berpendapat bahawa pikiran dan materi hanyalah dua dari "moda" tak terbatas dari satu zat yang ada, yang dia kenal dengan Tuhan.

Artikel ini baru-baru ini disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.