Sekolah yang rosak

Sekolah Ragged , mana-mana institusi Inggeris dan Scotland abad ke-19 dikelola melalui amal dan memupuk pelbagai perkhidmatan pendidikan dan lain-lain untuk anak-anak miskin, seperti sekolah rendah, latihan industri, pengajaran agama, kelab pakaian, dan brigade messenger dan bootblack. Sekolah-sekolah tersebut bersekutu pada tahun 1844 dengan penubuhan Ragged School Union di London. Mereka dengan cepat mati setelah tahun 1870 dengan pengenalan pendidikan wajib nasional, walaupun beberapa masih ada hingga abad ke-20.