Nexum

Nexum , dalam undang-undang Romawi yang sangat awal, sejenis kontrak formal yang melibatkan pinjaman wang dalam keadaan yang menindas sehingga boleh mengakibatkan penghutang tunduk sepenuhnya kepada pemiutang. Transaksi tersebut dilakukan dengan cara ritual menggunakan timbangan dan tembaga, simbol tradisional pemindahan harta. Prosedur ini dihentikan pada akhir abad ke-4 SM, ketika apa yang disebut Lex Poetelia membebaskan semua orang yang nexi ( iaitu, penghutang yang tidak dapat dilunasi dipegang oleh pemiutang mereka).