Milesia

Milesia , dalam sejarah mitos Ireland, memberi nama untuk orang-orang yang mendorong perlumbaan dewa, Tuatha Dé Danann, di bawah tanah. Oleh itu, orang Milesia adalah nenek moyang penduduk Celtic Ireland dan ditekankan bahawa mereka mempunyai hak kuno ke pulau itu ketika mereka datang. Menurut sejarawan abad pertengahan Ireland, para dewa diusir dari permukaan dan ke gundukan perkuburan lama, tempat mereka seharusnya tinggal. Kata untuk gundukan pemakaman adalah "sisi," diucapkan "shee," dan kata ini digunakan untuk dunia lain dalam kisah-kisah Ireland hingga sekarang. Oleh itu, banshee bermaksud "wanita dari kawasan perkuburan."