Ego transendental

Ego transendental , diri yang diperlukan agar wujud kesedaran diri empirikal yang bersatu. Bagi Immanuel Kant, ia mensintesis sensasi mengikut kategori pemahaman. Tidak ada yang dapat diketahui tentang diri ini, kerana ia adalah syarat, bukan objek, pengetahuan. Bagi Edmund Husserl, kesadaran murni, yang mana segala sesuatu yang ada adalah objek, merupakan landasan bagi asas dan perlembagaan semua makna. Bagi Giovanni Gentile, diri adalah kesadaran ketika seseorang mengekspresikan pemikiran seseorang dalam bahasa, diri yang keberadaannya adalah tindakan murni.