Jenis bulan

Jenis bulan , sistem surat bertulis yang dicipta pada tahun 1845 oleh William Moon dari Brighton, East Sussex, untuk membolehkan orang buta membaca. Jenis bulan sebahagiannya mengekalkan garis besar huruf dalam abjad Latin. Mudah dipelajari oleh mereka yang menjadi buta di akhir usia, ini adalah satu-satunya sistem tulisan untuk orang buta berdasarkan abjad Latin yang masih digunakan di dunia berbahasa Inggeris (walaupun sebahagian besarnya digantikan oleh Braille).