Syādvāda

Syādvāda , dalam metafizik Jaina, doktrin bahawa semua penilaian adalah bersyarat, hanya berlaku baik dalam keadaan, keadaan, atau indera tertentu, yang diungkapkan oleh kata syāt (Sanskrit: "mungkin"). Cara melihat sesuatu (disebut naya ) tidak terbatas jumlahnya.

Orang Jainas berpendapat bahawa untuk menafsirkan pengalaman dari hanya satu naya, atau dari sudut pandang, untuk mengecualikan orang lain adalah kesalahan yang setanding dengan tujuh orang buta yang merasakan gajah, yang masing-masing menyimpulkan bahawa bahagian yang dipegangnya mewakili gajah bentuk yang benar. Pluralisme relatif dari kedudukan ini tersirat dalam doktrin Jaina mengenai anekāntavāda, atau "banyak sisi kenyataan." Menurut doktrin ini, semua pernyataan dapat dinilai sebagai benar atau tidak benar atau kedua benar dan tidak benar dan dengan demikian tidak dapat diterangkan, bergantung pada sudut pandangan. Gabungan kemungkinan ini dapat dinyatakan dalam tujuh alternatif logik yang disebut saptabhaṅgī .