Logik deontik

Logik deontik , Cabang logik modal yang mengkaji yang dibenarkan, yang wajib, dan yang dilarang, yang dicirikan sebagai modaliti deontik (Yunani, deontos : "dari yang mengikat"). Ini bertujuan untuk sistematisasi hubungan abstrak, konseptual murni antara proposisi dalam bidang ini, seperti yang berikut: Sekiranya suatu perbuatan itu wajib, maka perlakuannya harus diizinkan dan peninggalannya dilarang. Dalam keadaan tertentu, setiap tindakan sedemikian rupa atau yang tidak dibenarkan. Logik modal memberi disiplin substantif seperti etika dan undang-undang persoalan konkrit mengenai tindakan atau keadaan tertentu yang dilarang, dibenarkan, atau seumpamanya.

AristotleBaca Lebih Lanjut mengenai Topik ini menggunakan logik: Logik Deontik dan logik agensi Logika Deontik mengkaji tingkah laku logik konsep normatif dan penaakulan normatif. Konsep normatif merangkumi ... Artikel ini terakhir disemak dan dikemas kini oleh Brian Duignan, Editor Kanan.