Tekanan

Tekanan , dalam fonetik, intensiti diberikan pada suku kata pertuturan dengan usaha khusus dalam ujaran, sehingga menghasilkan suara yang relatif. Penekanan dalam pengucapan ini mungkin hanya fonetik ( iaitu, dapat dilihat oleh pendengar, tetapi tidak bermakna), seperti dalam bahasa Perancis, di mana ia sering berlaku pada akhir kata atau frasa; atau mungkin berfungsi untuk membezakan makna, seperti dalam bahasa Inggeris, di mana, misalnya, tekanan membezakan kata nama dari kata kerja dalam kata "izin."

Pengedaran bahasa Uralic.  Peta tematik. Baca Lebih Lanjut mengenai Bahasa Uralik Topik ini: Tekanan Dalam banyak bahasa Uralic - termasuk Finland, Estonia, Hungaria, dan Komi - tekanan secara automatik pada suku kata pertama perkataan; ...