Legate

Legate , juga disebut Papal Legate , dalam Gereja Katolik Roma, seorang ulama yang dihantar untuk misi, gerejawi atau diplomatik, oleh paus sebagai wakil peribadinya. Tiga jenis warisan diakui oleh undang-undang kanun. A legatus yang latere(seorang legasi yang dikirim dari pihak paus, sebagaimana adanya) adalah seorang kardinal yang mewakili paus atas beberapa tugas khusus dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Nuncios, pronuncios, dan internuncios dihantar ke negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Holy See; mereka menjalinkan hubungan persahabatan dan mengamati dan melaporkan kepada paus mengenai keadaan gereja di wilayah itu. Perwakilan Apostolik adalah para prelatus yang dilantik oleh paus sebagai wakilnya ke gereja suatu wilayah. Mereka menyalurkan maklumat antara hierarki gerejawi tempatan dan Takhta Suci.