Apokaliptik

Apocalypticism , eschatological (end-time) pandangan dan pergerakan yang memfokuskan pada penyataan samar mengenai campur tangan Tuhan secara tiba-tiba, dramatik, dan bencana dalam sejarah; penghakiman semua lelaki; keselamatan umat pilihan yang setia; dan akhirnya peraturan umat pilihan dengan Tuhan di langit dan bumi yang diperbaharui. Muncul dalam Zoroastrianisme, agama Iran yang diasaskan oleh nabi Zoroaster abad ke-6 SM, apokaliptik dikembangkan dengan lebih lengkap dalam spekulasi dan gerakan eskatologi Yahudi, Kristen, dan Islam. Lihat juga eskatologi.

Tympanum yang menggambarkan Penghakiman Terakhir, 1130–35;  fasad gereja di Conques, Perancis.Baca Lebih Lanjut mengenai Eskatologi Topik ini: Apokaliptik Apokaliptik merujuk kepada pandangan dan pergerakan eskatologi Barat yang memfokuskan kepada penyataan samar secara tiba-tiba, ...